BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ – ĐỒNG NAI (1994 -1999)

 

V/v: Họp mặt Truyền thống hàng năm

10h chủ nhật 22/12/2013

Nhà hàng Hào Viên – Đường 5 nối dài

 

   BIÊN BẢN CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN – 2013

Hôm nay, lúc 18h ngày thứ năm 12/12/2013, Chúng tôi – đại diện các lớp Kế tóan – Quản Trị doanh nghiệp – Luật học, gồm:

 

1. NGUYỄN VĂN CƯ              0918 223 167

2. DƯƠNG ĐÌNH CƯƠNG           0918 146 279

3. PHAN THÀNH DANH            0613 855 061

4. NGUYỄN THỊ HƯƠNG           0903 847 433

5. BÙI VĂN QUẢNG              0918 198 843

6. TRẦN THANH THU             0903 903 773

7. NGUYỄN TRỌNG THỌ           0918 148 159

8. NGUYỄN THỊ ANH TRINH       0919 045 044

9. TRẦN TẤN PHÁT              0932 077 097

10. GIANG SƠN THỌ             0933 588 575

11. NGUYỄN NGỌC TUẤN          0913 97 98 93

 

Sau khi thảo luận và căn cứ tình hình thực tế, các thành viên tham dự thống nhất:

CHI TIẾT HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN 22-12-2013

 1. Thời gian tổ chức: 10h chủ nhật, ngày 22/12/2013
 1. Địa điểm tổ chức:  Nhà hàng Hào Viên (đường Võ Thị Sáu / đường 5  nối dài)
 1. Phân công tổ chức
  1. Dự kiến số người tham dự: gần 100 cựu giáo viên và bạn học
  2. Trang trí & văn nghệ: NGUYỄN VĂN CƯ   & NGUYỄN NGỌC TUẤN
  3. Chụp hình & quay phim: TRẦN TẤN PHÁT
  4. Đặt tiệc: NGUYỄN THỊ HƯƠNG & NGUYỄN THỊ ANH TRINH
  5. Chương trình: BÙI VĂN QUẢNG
  6. Mời & đón tiếp: tất cả thành viên
 1. Tổng hợp để tổ chức ngày 22/12/2013:
  1. Tổng hợp số lượng  tham dự từ các đại diện

Biên bản được lập thành 11 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản.