Bà Phạm Thị Cúc - Chủ Tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam

Tâm Sự Cựu Học Viên Phạm Trịnh Thắng

Ông Nguyễn Văn Công - Phó CT Cục Thuế ĐN

Thầy Lê Tư - Phó Hiệu Trưởng Trường TK TW2

Chương Trình Ngày Hội Họp Mặt Truyền Thống Thống Kê TW2