Họp mặt Cựu HS Trường Nguyễn Trãi

Cô Tỉnh - nguyên phó Hiệu trưởng trường Nguyễn Trãi

Trịnh Thắng và ca sĩ Thanh Sử góp vui ngày họp mặt

(Cựu học sinh) Ghi hình lưu niệm buổi họp mặt

Giới thiệu thành phần khách mời