BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐH ĐÔNG ĐÔ – ĐỒNG NAI (1994 -1999)

TRÂN TRỌNG MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ BẠN HỌC

V/v: Họp mặt Truyền thống hàng năm

10h chủ nhật 17/12/2017

Nhà hàng Đồng Quê – Đường 5 nối dài

1. NGUYỄN VĂN CƯ 0918 223 167

2. DƯƠNG ĐÌNH CƯƠNG 0918 146 279

3. PHAN THÀNH DANH 0613 855 061

4. NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0903 847 433

5. BÙI VĂN QUẢNG 0918 198 843

6. TRẦN THANH THU 0903 903 773

7. NGUYỄN TRỌNG THỌ 0918 148 159

8. NGUYỄN THỊ ANH TRINH 0919 045 044

9. TRẦN TẤN PHÁT 0932 077 097

10. GIANG SƠN THỌ 0913 672 962

11. NGUYỄN NGỌC TUẤN 0916 97 98 93

…..