I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

 • Thành lập Ban chủ nhiệm Hội cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi.
 • Thông qua chương trình họp mặt, các bạn cựu học sinh góp phần thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường, tạo không khí đoàn kết, thân ái giữa các thế hệ học sinh.
 • Là dịp để học sinh từng học tại mái trường THPT Nguyễn Trãi trở về thăm trường. Qua đó, thể hiện tình cảm với mái trường, sự kính trọng tri ân thầy cô và là dịp gặp gỡ bạn bè cũng như các thế hệ cựu học sinh nhà trường.
 • Các thế hệ học sinh trường THPT Nguyễn Trãi gặp mặt, giao lưu, trao đổi thông tin với nhau, san sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như những kinh nghiệm trong cuộc sống.
 • Tiếp sức cho những học sinh nghèo, khó khăn vươn lên trong học tập; động viên, khuyến khích học sinh phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian: 7h30, (Chủ nhật, 15 tết ta  # 15/1/2013 AL). Chủ nhật ngày 24 tháng 02 năm 2013 (DL)
 2. Địa điểm: Hội trường A trường THPT Nguyễn Trãi ( KP 9, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai)

III. BAN TỔ CHỨC

 1. Thầy Trương Văn Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trưởng ban
 2. Cô Trịnh Phương Ngọc – Phó BT Chi bộ, P.HT Phó ban
 3. Thầy Trần Ngọc Anh – P.HT, Phó ban
 4. Cô Trần Thị Vương Nhi – BT Đoàn trường, Thư ký
 5. Thầy Hoàng Thanh – Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên
 6. Thầy Vũ Quang Minh – P.BT Đoàn trường, Trưởng ban liên lạc
 7. Thầy Trần Tưởng Nguyễn – Giáo viên, Cựu HS, Ủy viên
 8. Cô Phạm Thị Thúy Vy – Giáo viên, Cựu HS, Ủy viên
 9. Anh Đỗ Thanh Sang – Cựu học sinh, Ủy viên
 10. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn – Cựu học sinh, Ủy viên
 11. Anh Phạm Văn Thơ – Cựu học sinh, Ủy viên
 12. Anh Nguyễn Quốc Hùng – BCH Hội CMHS, Ủy viên
 13. Đại diện cựu học sinh các niên khóa

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Đại biểu – khách mời (các cơ quan đoàn thể)
 • Giáo viên, Công nhân viên đã và đang giảng dạy, làm việc tại THPT Nguyễn Trãi
 • Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi từ năm 1983 đến nay.

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ

STT NỘI DUNG DIỄN GIẢI SỐ TIỀN GHI CHÚ
1 In ấn thư mời, băngron   2 000 000 Nhà trường
2 Thông báo trên Báo ĐN, Đài phát thanh truyền hình ĐN Theo thời lượng 10 000 000 Huy động mạnh thường quân
3 Trang trí, âm thanh 1 lần   2 000 000 Nhà trường/ mạnh thường quân
4 Liên hoan nhẹ 200 000 đ/người Theo số lượng đăng ký Điều chỉnh theo cuộc họp mới nhất

VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

STT THỜI GIAN CÔNG VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1 3/8/2012 Chỉ đạo tổ chức Trương Văn Sơn
2 Tháng 8/2012 Lập kế hoạch Trần Thị Vương Nhi
3 Tháng 8–10/2012 Liên lạc Cựu HS Vũ Quang Minh
4 01/11/2012 Họp BTC lần 1 Trương Văn Sơn, BTC
5 11/2012 Thông báo trên báo đài, phường xã, giáo xứ Nguyễn Ngọc Tuấn
6 30/12/2012
Họp các chi hội 
Họp BTC lần 2
Trương Văn Sơn, BTC và các chi hội
7 30/12 – 31/01/2013 Nhận đăng ký tham dự Vũ Quang Minh
8 27/01/2013 Họp BTC lần 3 Trương Văn Sơn, BTC
9 11/2 – 16/2/2013 Gửi thư mời Đại biểu (cơ quan tổ chức, đoàn thể) Hoàng Thanh
10 18/2 – 23/2/2013 Chuẩn bị cơ sở vật chất Trần Tưởng Nguyễn
11 24/02/2013 Hội nghị cựu HS lần I BTC, Cựu HS

Nhận đăng ký tham dự:
– Trương Văn Sơn: 0918 767 293
Email: c3.nguyentrai@dongnai.edu.vn
– Vũ Quang Minh: 0909 106 540
Email: vuquangminhnt@gmail.com
– Nguyễn Ngọc Tuấn: 0913 850 997
Email: nguyenngoctuanabc@yahoo.com.vn

VII. CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỌP MẶT: 8h, 24/2/2013

STT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH GHI CHÚ
1 7h30 – 8h00 Tập trung Trần Tưởng Nguyễn  
2 8h00 – 8h15 Văn nghệ chào mừng Lê Ngọc Thành Long  
3 8h15 – 8h30 Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu ĐB, giới thiệu chương trình họp mặt Trần Thị Vương Nhi  
4 8h30 – 8h45 Phát biểu của BGH nhà trường Trương Văn Sơn  
5 8h45 – 9h00
Phát biểu của cựu học sinh
Xây dựng quy chế hỗ trợ các hoạt động của trường THPT Nguyễn Trãi
Cựu học sinh  
6 9h00 – 9h30 Bầu Ban chủ nhiệm cựu học sinh Nguyễn Trãi Cựu học sinh 10 thành viên
7 9h30 – 10h30 Giao lưu văn nghệ 
Tọa đàm "Ký ức Nguyễn Trãi"
BTC, Giáo viên, CNV, Cựu HS, HS Kịch bản chuẩn bị trước
8 10h30 – 11h00 Tổng kết, đáp từ, bế mạc BTC, Ban chủ nhiệm cựu HS  
9 11h – 13h Liên hoan nhẹ BTC, ĐB, các thành viên tham dự Đăng ký trước

Download Văn bản đầy đủ Kế hoạch tổ chức họp mặt Cựu học sinh Nguyễn Trãi