Thầy Nguyễn Anh Linh - Thể dục nhạc họa

[qcvn] Thầy Phạm Văn Thận - GV Toán

Giới thiệu thành phần khách mời

Tâm sự của thầy Ngô Đức Hiếu - Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Ngọc Đường - P. Chủ tịch UBND Tân Hòa